ΣΗΜΑΝΣΗ, ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ, ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η επαρκής και σωστή σήμανση είναι ένα σημαντικό ζήτημα που συνήθως οι Δήμοι και οι επαγγελματίες δεν δίνουν την απαιτούμενη σημασία, ενώ οι τουρίστες την θεωρούν απαραίτητη υπηρεσία στην παραλία. Όταν αναφερόμαστε στη σήμανση εννοούμε εκείνες που δείχνουν πληροφορίες γενικής χρήσης και κατευθύνσεις και όχι τις ταμπέλες του κάθε καταστήματος. 

Όπως βλέπετε στην φωτογραφία, το σωστό παράδειγμα σήμανσης με τη μορφή ταμπέλας, είναι η αμερικάνικη στήλη, όπου σε μια κολόνα, τοποθετούνται η μία πληροφορία πάνω από την άλλη και δείχνουν την κατεύθυνση. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια παραλιακή ζώνη 500 μέτρων μήκος, τότε μπορούμε να βάλουμε μία στήλη στο δεξί άκρο της παραλίας, να βάλουμε τη δεύτερη στήλη στο αριστερό άκρο και την τρίτη στήλη στο μέσο της παραλίας.

Προσοχή πρέπει να δώσουμε στα στοιχεία, καλαισθησία και υλικό των ταμπελών, όλες πρέπει να είναι ίδια τεχνοτροπίας. Η συνηθισμένη εικόνα στις Ελληνικές παραλίες (όπως και στις πόλεις γενικά) είναι μια αναρχία, όπου ο κάθε αρμόδιος φορέας τοποθετεί διαφορετικές ταμπέλες. Στην προσπάθεια αναβάθμισης της παραλίας σας καλό είναι να συμπεριλάβετε την αλλαγή των υπαρχόντων σημάνσεων, είναι κάτι που σίγουρα θα προσέξουν οι τουρίστες και οι κάτοικοι και θα σας δώσουν συγχαρητήρια. Οι επαγγελματίες της κάθε παραλίας μπορούν σε συνεργασία με τον Δήμο, άλλους αρμόδιους φορείς, να συμφωνήσουν και να τοποθετήσουν νέες σημάνσεις που θα πληροφορούν και για τις δραστηριότητες της παραλίας, όπως water sports station, lifeguard κτλ.

 

Μια επιτυχημένη πρακτική πληροφόρησης των τουριστών αποτελεί ο χάρτης της περιοχής που δείχνει τις δραστηριότητες και τους επαγγελματίες συγχρόνως. Υπάρχει ήδη σε πολλές Ελληνικές παραλίες, αλλά με λάθος τρόπο. Αν πάμε στην παραλία π.χ. στην πόλη της Ρόδου, θα βρούμε πολλούς διαφορετικούς χάρτες, με αποτέλεσμα ο τουρίστας να μπερδευτεί, να μην βρει πιθανόν αυτό που ψάχνει. Προτείνουμε να αναληφθεί η πρωτοβουλία από το Δήμο και επαγελματίες, της παραγωγής κοινού χάρτη, σε μορφή πινακίδας και σε έντυπο φυλλάδιο, που θα το βρίσκει δωρεάν ο τουρίστας.